SmartProperty | Makelaardij, Projectontwikkeling & Management

Herinrichting van het ESCS-terrein te Sittard

Herinrichting van het ESCS-terrein te Sittard

Op het ESCS-terrein waar eerder onder andere het sporthotel en CIOS waren gesitueerd en festivals werden georganiseerd en nu nog De Nieuwe Hateboer met grote geasfalteerde parking is gelegen, is in overleg met ecologen, een landschapsarchitect en stedenbouwkundige door SmartProperty met respect en behoud van de bestaande natuur een prachtig groen park ontworpen. Het initiatiefplan en onderzoeksrapport kent de naam ‘Heerlijckheid De Graven’. Het plan omvat een park met nieuwe wandel- en fietspaden en nieuwe waterpartijen. Het hele terrein wordt bovendien verder vergroend met nieuwe bomen, picknickweiden en pluk- en kruidentuinen.

Natuurontwikkeling met een gezamenlijk belang
Na sloop van de Nieuwe Hateboer zal op deze plek een nieuw openbaar centrumgebouw met een recreatieve zwemgelegenheid wordt gerealiseerd. Langs de nieuwe waterpartijen op het ESCS-terrein zijn verschillende hoogwaardige eco-vakantie woningen geprojecteerd die volledig circulair, duurzaam en energie- en CO2 neutraal zijn ontwikkeld en ontworpen. Volledig passend in de natuurthematiek van het park dat zal worden geëxploiteerd door een kwalitatief Europees gekend label. Een park toegankelijk voor gasten, bezoekers, omwonenden en inwoners van Sittard-Geleen.

Nu uit een uitvoerige studie de haalbaarheid en meerwaarde voor Sittard-Geleen voldoende is aangetoond, heeft SmartProperty haar initiatief op 21 januari jl. gepresenteerd aan de Gemeenteraad.  Het voorlopig ontwerp zal dit jaar door SmartProperty in overleg met gemeente en belanghebbenden verder worden uitgewerkt tot een definitief plan. Hiervoor is de initiatiefnemer met de gemeente overeengekomen dat bij deze uitwerking de gebruikers van het aanliggend gebied, De Schwienswei en het aangrenzend Duitse achterland nauw betrokken zullen worden op basis van het uitgewerkt en onderbouwd ruimtelijk kwaliteitskader.

En dit vanuit een gezamenlijk belang: verdere natuurontwikkeling met behoud van de Schwienswei en een duurzame herinrichting van enkel het ESCS-terrein met aanvullend groen, nieuwe wandel- en fietspaden, waterpartijen en eco-vakantiewoningen als toeristische drager voor de gemeente en haar bestaande horeca, middenstand en lokale ondernemers.

Respect voor de natuur
De Schwienswei blijft dus onbebouwd waarbij ook de visvijvers volledig in functie blijven. SmartProperty draagt hierbij zorg dat in overleg met enerzijds o.a. de Vrienden van de Schwienswei, de visvereniging, wandelclubs en omwonenden en anderzijds ecologen, landschapsarchitect en adviesbureaus het ESCS-terrein wordt ontwikkeld tot een kwalitatief groen eco-leisurepark met ruimte voor de natuur en rust en natuurbeleving voor bezoekers en gasten!

Alle informatie over het initiatiefplan van SmartProperty Projecten voor de herontwikkeling van het ESCS-terrein in Sittard op: http://www.natuurlijksittard.nl

Deel dit bericht