SmartProperty | Makelaardij, Projectontwikkeling & Management

Raadsvergadering Sittard-Geleen 7 juli 2022

Raadsvergadering Sittard-Geleen 7 juli 2022

Een avond waarin meningen en suggesties voor herinrichting van het ESCS-terrein met de nodige emotie door partijen werden geëtaleerd. En dat is prima!

Wat niet prima is, is dat meerdere belanghebbenden niet bereid zijn inhoudelijk kennis te nemen van ons plan maar wel suggestieve uitlatingen doen.

Bogend op onze professie, ervaring en overtuiging komt een plan immers enkel tot stand in een goede open dialoog met belanghebbenden en omwonenden. Zodat keuzes en besluiten objectief en met een gezamenlijke handtekening genomen kunnen worden.

In dat kader verwijzen wij nogmaals naar onderstaande inspreektekst van de raadsvergadering met alle pijlers voor dit unieke eco-leisurepark waarover we graag met u in gesprek gaan!

___________________________________________


Inspreektekst 7 juli 2022

Sittard-Geleen, 7 juli 2022

Geachte Raadsleden,

Als initiatiefnemer hebben wij binnen de vigerende beleidskaders enkel voor de ESCS- locatie een uniek plan uitgewerkt voor de realisatie van een openbaar eco-leisurepark met een nieuwe openbare zwemgelegenheid. Een plan dat vanaf de initiatieffase wordt gedragen door een aantal belangrijke pijlers:

 • Behoud van bestaand groen
 • Aanplant van veel nieuwe bomen en nieuwe groenopstanden met waterpartijen
 • Met een natuurlijke gescheiden overgang naar de naastgelegen Schwienswei.
 • Met een betere biodiversiteit
 • Met realisatie van een nieuwe openbare zwemgelegenheid
 • Met circulair en natuurinclusief gebouwde duurzame eco-lodges enkel voor recreatief gebruik
 • Energieneutraal en gasloos
 • Met een structureel gegarandeerde hoogwaardige parkexploitatie
 • Zonder belasting van de naastgelegen Schwienswei. De Schwienswei blijft de Schwienswei.
 • Als structurele meerwaarde voor de gemeente, horeca en middenstand en omwonenden

 

Na talrijke onderzoeken en studies door ecologen, advies- en consultancybreaus waaronder Arcadis, BRO, Kragten, ZKA Leisure Consultants hebben wij dit meervoudig positief effect weten te vertalen in een prachtig en bovenal uitvoerbaar plan waarvan de exploitatie integraal en structureel is gegarandeerd door de Europees marktleider in de exploitatie van greenresorts zonder negatieve impact op de omgeving.

Dus geen megalomaan naar binnen gekeerd groot vakantiepark maar juist een naar buiten gekeerd groen openbaar eco-leisure park dat gebruik maakt van de bestaande voorzieningen in de gemeente Sittard-Geleen. Klimaatadaptief en duurzaam, als grote economische meerwaarde voor de gemeente Sittard-Geleen, haar ondernemers, inwoners en omwonenden. Die er een prachtig openbaar groen park bij krijgen in ecologische evenwicht met de naastgelegen Schwienswei. Er verdwijnt dus geen natuur en er komt een nieuw openbaar zwembad.

Een prachtig plan dus dat wel degelijk rekening houdt met de flora en fauna en cultuurhistorische en archeologische waardes. Adviseurs en ecologen concluderen met de komst van het park juist een rijkere natuurontwikkeling met een juiste ecologische footprint. De realisatie van het park sluit daarom naadloos aan op veel gewenste ambities.

Een win-win voor alle partijen waarbij er volgens ons op basis van objectief onderzochte, gemeten en berekende feiten geen tegenstrijdige belangen kunnen zijn.

Bovendien wordt het park met openbaar zwembad en recreatieve eco-lodges met behoud van bestaand groen klimaat adaptief ontworpen en ingericht met:

 • Nieuwe aanplant en waterpartijen
 • De aanleg van wandel- en fietspaden die aanhaken op het bestaande netwerk
 • De aanleg van een groene gescheiden bufferzone tussen de ESCS-locatie en de naast gelegen Schwienswei
 • De aanplant van talrijke inheemse fruitbomen
 • De aanleg van pluk- en kruidentuinen
 • De plaatsing van insectenhotels en nestkasten
 • De integratie van een educatief natuurbelevingspad voor kinderen
 • De realisatie van een wandelpad langs de Geleenbeek van de locatie naar de binnenstad

 

Waarbij de 210 eco-lodges op slechts 12% van de oppervlakte van de ESCS-locatie, groot 22 ha. zijn geprojecteerd.

Met als meerwaarde voor de Gemeente Sittard-Geleen:

 • Een nieuw openbaar zwembad, gasloos
 • Structureel gegarandeerd beheer en onderhoud van het openbaar park
 • Jaarlijkse belastinginkomsten
 • Voorkoming van (verdere) leegstand
 • Nieuwe werkgelegenheid
 • Branding Gemeente Sittard-Geleen met een prachtig greenresort

 

Met als meerwaarde voor ondernemers en inwoners:

 • Structurele substantiële local spend door jaarlijks ongeveer 53.000 unieke gasten in lokale winkels en horeca
 • Multi-Channel marketing van hun onderneming vanuit parkexploitatie
 • Een openbaar toegankelijk park en openbaar zwembad in balans met de directe omgeving

 

Kortom, ik nodig u uit als gemeente, ondernemers en belanghebbenden om definitief de keuze te maken voor dit eco-leisurepark om vervolgens  samen in participatie de schouders te zetten onder dit voor Sittard-Geleen unieke project nu:

 • de financiële haalbaarheid en uitvoerbaarheid is gesecureerd
 • een kwalitatieve parkexploitatie integraal is gegarandeerd en
 • de grote economische meerwaarde is aangetoond

 

zonder dat de gemeente hierin zelf hoeft te investeren en er enkel inkomsten tegenover staan! Alle realisatie- en structurele exploitatiekosten van het openbaar park met zwembad, 22 ha. groot, worden gedekt door de parkexploitatie door toevoeging van 210 eco-lodges die enkel voor recreatief integraal worden beheerd, onderhouden en verhuurd.

Inmiddels mag ons plan op veel steun en overtuiging rekenen van onder andere Visit Zuid-Limburg, Centrum Management Sittard, KHN maar bovenal op veel steun van ondernemers en inwoners. Het wordt er simpelweg mooier en groener op www.natuurlijksittard.nl

___________________________________________

Alle informatie over het initiatiefplan van SmartProperty Projecten voor de herontwikkeling van het ESCS-terrein in Sittard op: www.natuurlijksittard.nl

Deel dit bericht