SmartProperty | Makelaardij, Projectontwikkeling & Management

SmartProperty Blog: ‘Waarom wordt mijn woning niet verkocht?’

Waarom wordt mijn woning niet verkocht?  

Het is zover. Na lang wikken en wegen besluit u om uw woning te koop aan te bieden. Er is inmiddels thuis uitvoerig over gesproken en vervolgens misschien ook al met naasten of vrienden. Met iedereen een eigen visie en mening creëert u een waarheid over hoe de woning in de verkoop mag, wie de meest geschikte koper zal zijn en welke prijs de woning wel minimaal zal gaan opleveren. Maar dan… na alles in gang te hebben gezet loopt het anders dan u had verwacht. Uw zeer geliefde woning vindt maar geen nieuwe eigenaar. Na een aantal bezichtigingen lijkt de interesse van de markt dood te bloeden.

Heel veel factoren spelen in een rol in een perfecte verkoop’ aldus Sjoukje Potten van SmartProperty Makelaardij. Inmiddels 7 jaar makelaar in topsegment residentieel vastgoed. ‘In ons werk bieden we maatwerk voor een perfecte match tussen koper en verkoper. ‘Hoe?’ is in dit segment elke keer weer anders.’ Onderstaand de 6 van de door SmartProperty Makelaardij meest ervaren redenen opgesomd in volgorde van belangrijkheid.

1. Presentatie van de woning 
In een digitale wereld moge het logisch zijn dat er een grote kans is dat uw woning de eerste keer via een internetpagina wordt bekeken. Er zijn tal van makelaarssites en ook met social media krijgt u zeer gericht informatie te zien. De eerste indruk van uw woning bij potentiële kopers betreft dan meestal foto’s maar evengoed plattegronden en aanbiedingstekst. Ook wordt er steeds meer met film gewerkt. Zorg ervoor dat de onlinepresentatie van uw woning dermate uitnodigend doch ook realistisch is zodat een potentiële koper interesse krijgt om meer informatie te ontvangen of beter nog: een bezichtiging in te plannen.

Een potentiële koper bekijkt gemiddeld een woning 25x online voordat deze de woning komt bezichtigen.

Een goede en aantrekkelijke presentatie is dus van enorm groot belang. Ruimtes dienen goed weergegeven te zijn ook als iemand van een totaal andere stijl qua inrichting houdt. Presenteer hiernaast ook het potentieel van de woning door eventuele bouwkundige mogelijkheden of alternatieven te laten onderzoeken. ‘SmartProperty hecht veel waarde aan een goede en realistische presentatie van de woning. We laten een woning goed op ons inwerken om zo het potentieel in optimum te kunnen zien. Dit is elke keer weer anders. Voor een top presentatie bieden we ondersteuning met een compleet restylingsadvies en desgewenst de complete uitvoering ervan. We weten hoe de markt naar een woning kijkt en kunnen dit op de juiste manier stylen en in beeld brengen. Simpelweg omdat een woning zo optimaal tot zijn recht komt en op een juiste manier de interesse wekt van een breed publiek.’ Hierbij kijkt SmartProperty Makelaardij naar de woning en de mogelijkheden evengoed ook bouwkundig.  Hierbij is het soms ook de kunst dit juist los te laten zodat een koper zelf kan bepalen of deze de woning wenst te kopen, want soms komt de koper uit een hoek die nooit vooraf bedacht had kunnen worden.

2. Bereik van de presentatie
Niet alleen de presentatie, maar ook het bereik van die presentatie is van belang om een zo breed mogelijk publiek aan potentiële kopers aan te spreken. Uiteindelijk hoeft er maar 1 koper met de juiste voorwaarden gevonden te worden. Het bereiken van die juiste koper kan tegenwoordig wereldwijd zowel online via de diverse makelaarssites, maar evengoed offline met advertenties in dagbladen en magazines en via netwerk.

Er zijn oneindig veel kanalen en ook hier is maatwerk van belang, maar evengoed netwerk. ‘Samen met de verkoper bekijken we waar de koper vandaan kan komen en delen we onze ervaring hoe deze te bereiken. Inmiddels beschikken we dan ook over een wereldwijd netwerk aan potentiële kopers.

3. Eerste indruk
De voortuin en de gevel is het eerste wat een mogelijke koper in het écht te zien krijgt. Is de voortuin de opslagplaats van afval en materialen of is er achterstallig onderhoud aan de gevel? Allemaal elementen die een prijs hebben en van invloed zijn op de eerste indruk en daarmee de verkoopbaarheid van de woning. Hoe er geleefd wordt en is zal een potentiële koper direct opmerken.  Zitten er bijvoorbeeld scheurvorming in de muren boven de voordeur? Schrik dan niet dat anderen afhaken of zich daarom niet welkom voelen. Een kleine opknapbeurt doet wonderen.

‘Bij SmartProperty Makelaardij gaan we ver voor die perfecte eerste indruk. Bij het presenteren van een woning willen we niks aan het toeval overlaten. Indien een verkoper dit commitment heeft en ons dit volledig toevertrouwd is dat altijd zichtbaar in het succesvolle proces en resultaat.’

Die eerste indruk gaat dan ook verder dan de onlinepresentatie en die eerste ervaring in het echt. Want ook bij de bezichtiging (de eerste indruk ín de woning) is het van belang dat verwachtingen worden overtroffen. Misschien wel de meest overschatte reden, maar een huis waar niet is opgeruimd, maakt al een slechte start. Met alle overbodige spullen aan de kant wordt een kijker de ruimte geboden om de woning optimaal te ervaren.  Naar de ervaring van SmartProperty Makelaardij het belangrijkste aspect tijdens een woonbeleving. Een makkelijk op te lossen gemiste kans zijn achterblijvende geur van sigaretten of dieren. Dus even verluchten voor een bezichtiging is geen overbodige luxe.

Naast een onopgeruimd huis, leert de ervaring dat kijkers moeite hebben met een te gepersonaliseerd huis. Potentiële kopers in het topsegment wensen immers een toekomstige woonst te ervaren passend bij hun eigen kader van woonwensen en dromen. En dit gaat ver. Er is een deel bewust en deel onbewust waarbij SmartProperty ook hier niks aan het toeval wenst over te laten en inmiddels over bewezen ervaring beschikt. Bij een woning met een te sterke identiteit, bestaat de kans dat een koper zichzelf niet meteen in de woning ziet wonen. Depersonaliseer de woning en maak deze zo neutraal mogelijk voor een bezoek. Zo biedt u de mogelijke eigenaar het maximum potentieel van de woning. ‘Ons restylingsadvies en de checklist voor bezichtigingen zal daar ook bij helpen!’

4. Eerlijkheid
Uiteindelijk dient de presentatie ook de werkelijkheid te zijn. ‘En in het beste geval overtreft de werkelijkheid de presentatie.‘ Kies er derhalve voor om de woning duidelijk en specifiek te laten omschrijven zodat er geen verrassingen uit de hoed kunnen komen. Vertel waar een nieuwe bewoner rekening mee moet houden en ook bijvoorbeeld waar u zelf tegenaan loopt. Immers hoeft dit niet voor iedereen zo te gelden. ‘Bij SmartProperty Makelaardij hechten we grote waarde aan openheid en duidelijkheid van de verkoper. Zo kunnen we ons volledig inleven en de woning optimaal presenteren.’.

5. De juiste makelaar
Elk woningtype en elke regio en ligging vraagt om een specifieke aanpak. De juiste makelaar vinden vraagt soms even de juiste focus. Uw woning is uniek en een makelaar dient in staat te zijn om dit op de juiste manier uit te lichten en te presenteren. Ook in de onderhandeling dient de makelaar uw belangen te behartigen. ‘Alles begint met de juiste klik. Dat geldt voor SmartProperty Makelaardij net zo.  Het traject van verkoop doorlopen we immers tezamen en van belang is dat een verkoper vertrouwen heeft in onze aanpak.’  De makelaar is de vak professional die als beste uw belangen kan behartigen. Vertrouwt u uw makelaar dit toe en heeft u het juiste gevoel bij de persoon of personen? Het proces van verkoop is een intensief proces met vaak veel emotie waarbij u in korte tijd zeer nauw contact heeft met uw makelaar krijgt.

‘Wij wensen het verlengstuk te zijn van de verkoper om diens woning optimaal in de markt te zetten en namens de verkoper een optimaal resultaat te bereiken.’

Vertrouw uw makelaar en diens aanpak ook al lijkt het nog zo anders dan u het zelf zou doen of zoals u het eerder heeft ervaren. Tijden wijzigen en de aanpak in de makelaardij daarmee ook. Bovendien als alle bovengenoemde punten in orde zijn; bent u er dan van overtuigd de juiste prijs en de meest gunstige verkoopvoorwaarden uit de markt te halen? Als u die overtuiging koestert, zult u mogen vertrouwen op de juiste makelaar.

6. U
Bent u er écht klaar voor om uw woning te verkopen? ‘De verbondenheid van een verkoper en diens woning is elke keer weer anders.’. Indien u ervan overtuigd bent dat u de juiste stap zet door de woning te verkopen, zal dit een positief effect hebben op het proces van verkoop. Het gaat dan om de mate van bereidheid en betrokkenheid bij het verkoopproces.

‘De emotie die loskomt bij de verkoop van een thuis is vaak gigantisch. Zowel bewust als onbewust doorlopen mensen diverse fasen naar de uiteindelijke keuze om te verkopen en de daadwerkelijke bereidheid ertoe. Niet alleen rationeel, maar ook emotioneel.’. Ook zijn er mensen die zo graag afscheid willen nemen van hun woning, dat ze vergeten enthousiast of betrokken te zijn. Ook dat heeft bewust en onbewust effect op het verkoopproces.

7. De Vraagprijs
De vraagprijs noemen we zeer bewust pas als laatste punt in dit blog. Immers zal vooraf de makelaar met diens kennis van de markt hierover gesproken hebben en een onderbouwd advies gegeven hebben. Omstandigheden of uw wensen zullen hierin zijn meegenomen. Voordat iemand besluit om te komen kijken, zal de vraagprijs aan de persoon bekend zijn. Mocht er echter niemand willen komen kijken, dan is het probleem vaak hiernaar terug te leiden waarbij het ook kan dat omstandigheden gewijzigd zijn. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen in de buurt, het aanbod op dat moment of actualiteiten in het nieuws die van invloed zijn op financierbaarheid of hoogte van de maandlast. Overigens kan dit evengoed een positieve ontwikkeling zijn en kan de prijs ten gunste worden herzien. Elke woning kent zijn evenwichtspunt ten aanzien van al deze factoren afgezet tegen het moment. ‘Dagdagelijks houden we de markt in de gaten om op die manier op de juiste wijze de markt te raken.’ Het is van belang om het verloop van de verkoop afgezet tegen de ontwikkelingen te blijven monitoren.

Het advies van SmartProperty Makelaardij  
Ons advies is om bij de verkoop van uw woning te zorgen voor de juiste klik met de makelaar en diens expertise en ervaring. Op basis hiervan mag u rekenen op een gedegen advies hoe de markt gericht te benaderen. Zo zal uw woning op de juiste manier gepresenteerd worden met een optimaal bereik aan potentiële kopers. Ook de beleving tijdens de bezichtigingen zullen niks aan het toeval overlaten. De juiste makelaar zal dan rekening houden met de factoren als ligging, energetische waarde, beschikbaarheid, actualiteiten, prijs en mogelijkheden om hiertussen het juiste evenwicht vinden. Zorg voor uzelf dat u klaar bent om het proces van verkoop in te gaan. Zowel rationeel maar ook emotioneel. Op die manier mag de verkoop van uw woning een mooie afsluiting zijn en/of nieuwe stap. SmartProperty is uw makelaar in topsegment residentieel vastgoed en graag van dienst.

Deel dit bericht